Skip links

GDPR

GDPR og persondata

InDialog indsamler data fra dine kunder og om dine kunder. På den måde kan du forbedre din service og produkter.

Øget sikkerhed med ISAE 3000 GDPR-erklæring

ISAE 3000 GDPR revisorerklæring

Hos InDialog respekterer vi databeskyttelsesforordningen (GDPR) og ikke mindst dine kunders private personoplysninger. Derfor har vi nu øget sikkerheden ydermere ved at få udarbejdet en ISAE 3000 GDPR revisorerklæring.
Rent konkret vil der blive revideret op mod bestemmelserne i GDPR, men mere specifikt benyttes FSR – danske revisorer og Datatilsynets rammer.

Vi hæver niveauet for GDPR sikkerhed

Vi vil med dette erklæringsarbejde forsikre alle brugere om, at vi som virksomhed kan og vil leve op til databeskyttelsesforordningen, men samtidig ønsker vi også at blive bevidste omkring eventuelle områder der kan arbejdes videre med. Det betyder, at vi går ud over minimumskravene af GDPR lovgivningen og øger sikkerheden, for at give brugere den bedste og mest trygge oplevelse.

En byrde løftet fra dine skuldre

Du kan som dataansvarlig trygt lægge dit behandlingsansvar i vores hænder, da vi som databehandlere påtager os ansvaret for at behandle dine kunders/brugeres persondata med forsigtighed og orden i procedure og regler for beskyttelse af personoplysninger.

Hvilken betydning har GDPR for din InDialog løsning?

Dataplacering

Vi anvender kun underdatabehandlere i EU, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. På nuværende tidspunkt opbevares data i Frankfurt af et europæisk selskab.

Anonymisering

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige.

Vi tilbyder en funktionalitet, hvor vi anonymiserer dine kunders beskeder efter et selvangivet tidsrum.

Backup

Vi har et backup-system, der kan genskabe data, hvis data skulle gå tabt. Som databehandler forholder vi os til de personoplysninger, der er lagret i backup, men som er blevet slettet fra vores driftssystem, f.eks.. som følge af slettefrist eller anmodning om anonymisering.

Sikkerhed

Vi vægter sikkerhed højest og beskytter personlige oplysninger med en sikker  Cloud-baseret service hostet i Europa.